30+ Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna - Kmpublisher.my.id

30+ Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna

30+ Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna

Semua orang akan dibuat takjub dengan keindahan alam yang luar biasa. Sudah sepantasnya kita menjaga dan merawat alam agar keindahan yang kita lihat bisa tetap bertahan hingga bisa dilihat oleh anak dan cucu kita.

Sebagai ungkapan rasa syukur kita. Motivasi kita dalam menjaga dan merawat alam, pepeling untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain kata kata pepeling sunda tentang alam, motivasi dan penuh makna ini cocok kamu gunakan sebagai renungan atau kamu gunakan sebagai Caption kamu hari ini.


Baca juga: 16 Kata Kata Pepeling Sunda Bikin Merinding Dan ArtinyaBerikut adalah kumpulan Filsafat, Papatah kolot baheula keur Kahirupan, Papatah Kolot Baheula Sunda Buhun, Papatah Sunda keur kabogoh, Papatah Sunda keur kahirupan, Siloka Sunda Pepeling, Kata kata Sunda Buhun ngaji diri, Papatah kolot baheula keur Kahirupan, Pepeling Sunda Kahirupan, Papatah Semar Sunda, Papatah Sunda purwadaksi, Papatah Sunda nyiar elmu, Papatah Sunda keur rumah tangga, kata-kata sunda peurih hate yang bisa anda gunakan sebagai Caption atau status Wa dan lainnya.

30+ Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna.

30+ Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna.


1. "Cinta mangrupikeun perwujudan kaéndahan alam semesta, nalika anjeun nyaah, sadayana bakal katingali saé."

Cinta adalah bentuk perwujudan dari keindahan alam semesta, ketika sedang jatuh cinta, maka semuanya akan terlihat begitu indah.

2. “Kaéndahan alam téh mangrupa karunia nu teu aya watesna, ku kituna urang salaku manusa kudu muji sukur ka Gusti Nu Maha Suci ku cara ngurus jeung ngajaga tur ngalestarikeunana”.

Indahnya alam, adalah anugerah yang tidak terhingga, oleh karena itu kita sebagai ummat manusia harus bersyukur kepada tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara..merawat dan menjaganya serta melestarikannya.

3. "Mere pelajaran berharga ngeunaan kaéndahan ngaliwatan kaéndahan katumbiri kalayan ayana rupa-rupa warna yaeta alam."

Memberikan pelajaran yang berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang ber'aneka ragam itulah alam.

4. “Kaéndahan alam, anu geus dipaparinkeun ku Alloh, anu kudu urang syukuri, ku cara miara jeung ngajagana."

Indahnya alam, yang telah dikasih tuhan, yang wajib untuk kita syukuri, dengan merawat dan menjaganya.

5. "Alam masihan katenangan pikiran anu gelisah, janten kuring betah sareng anjeunna."

Alam memberikan ketenangan jiwa yang sedang gundah, sehingga aku merasa betah bersamanya.

6. "Nalika kuring sedih, kuring ningali kaéndahan alam. Nalika kuring ngarasa khawatir, kuring ningali lega alam semesta."

Ketika aku bersedih, aku melihat indahnya alam. Ketika aku merasa sempit, aku melihat begitu luasnya alam semesta.

7. "Alam parantos ngajarkeun hal anu berharga pikeun kuring."

Alam tlah memberikanku pembelajaran sesuatu yang bernilai kepadaku.

8 "Bumi geus nyadiakeun cukup pikeun sakabéh kaperluan umat manusa, tapi kasarakahan hiji manusa moal pernah ngarasa cukup."

Bumi telah memberikan segala kebutuhan ummat manusia dengan cukup, akan tetapi keserakahan satu manusia tidak akan pernah merasa cukup.

9. "Alam parantos masihan kuring hakekat kahirupan anu leres."

Alam telah memberikan aku hakikat hidup yang sebenarnya.

10. "Ubar pikeun kasedihan anu nganyenyeri nyaéta alam, éta nyayogikeun kasejuk anu nenangkeun."

Obat untuk kesedihan yang sedang terluka adalah alam, dia memberikan kesejukan yang menenangkan.

Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna.

Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna


11. "Alam sapertos indung, anjeunna mangrupikeun tempat anu pangsaéna pikeun diajar pikeun murangkalih, tempat anu pangsaéna pikeun mulih, tempat anu pangsaéna pikeun kabur dina waktos urang peryogi dorongan énggal."

Alam seperti ibu, dia adalah tempat belajar terbaik untuk anak-anaknya, tempat terbaik untuk pulang, tempat terbaik untuk pelarian di saat kita membutuhkan kesemangatan baru.

12. "Alam parantos ngurus urang, pikeun éta urang ogé kedah ngajagana."

Alam tlah menjaga kita, utuk itu kita juga harus menjaganya.

13. "Salawasna pasti aya puncak anu bakal ngajantenkeun anjeun teras-terasan ngalengkah."

Pasti selalu ada puncak yang akan membuatmu akan yakin untuk terus melangkah.

14. "Naek gunung, nyaéta lalampahan pondok pikeun rindu anu panyang."

Mendaki gunung, adalah Perjalanan singkat untuk rindu yang berkepanjangan.

15. "Nalika kuring neuteup ka hareup dina sagala kaéndahan alam nu geus aya. Abdi nganuhunkeun pikeun naon bisa ku kuring dilakukeun."

Saat aku melihat dan menatap kedepan semua keindahan alam yang telah ada. Aku besyukur telah apa yang bisa aku lakukan.

16. "Lamun jauh ti kulawarga, bari nyorangan, alam jadi sobat sajati. Ningali kaéndahanana, kuring mulangkeun ka Nu Maha Kawasa."

Bila berjauhan dari keluarga, sambil sendirian, alam yang menjadi sahabat sejati. Melihat akan keindahan, aku kembalikan pada yang Maha kuasa.

17. "Lamun alam nawarkeun pintonan, lajeng semesta nawarkeun kageulisan. Lajeng naon ngajadikeun anjeun nyaman, lamun kapercayaan geus euweuh diperjuangkeun."

Jika alam menawarkan pemandangan, Lalu semesta menawarkan keindahan. Lalu apa yang membuat nyaman, jika keyakinan sudah tak lagi diperjuangkan.

18. "Alam masihan kuring ka seujukan jeung katenangan, jauh ti polusi jeung ganeng kota".

Alam memberikan ku kesejukan dan ketenangan, yang jauh dari polusi dan kebisingan kota.

19. "Ku ningali alam nyalira, abdi geus ngarasa katengtreman, petualangan sajauh panon, ngawelah sajauh jalan manjang, indit nepi ka alam berkemang".

Dengan melihat alam saja, aku sudah merasakan kedamaian, berpetualang sejauh mata memandang, mengayuh sejauh jalan membentang, Pergi sejauh alam berkembang.

20. "Alam mangrupikeun surga dunya."

Alam adalah surga dunia.

Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna

Kata Kata Pepeling Sunda Tentang Alam, Motivasi dan Penuh Makna

21. "Lamun urang ngajaga alam tangtu alam ogè bakal ngajaga urang."

Jika kita menjaga alam tentu alampun akan menjaga kita.

22. "Kicou sora manuk, keresek cai herang, sora angin ngahiliwir, seuakan nambahan katengtreman jeung kaéndahan alam."

Kicou suara burung, gemercik suara air yang jernih, hembusan suara angin, seakan menambah kedamaian dan keindahan alam.

23. "Alhamdulillah anjeun parantos masihan ieu sadayana ka kami."

Terimakasih tuhan engkau telah memberikan ini semua untuk kami.

24. "Alam parantos masihan anu pangsaéna pikeun urang."

Alam telah memberikan yang terbaik untuk kita.

25. "Alam ibarat cerminan diri urang sorangan. Lamun urang benci ka diri sorangan, urang benci ka dulur. Tapi lamun urang nyaah ka diri sorangan. Alam bakal karasa éndah."


Baca juga: 25 Kata Kata Pepatah Sunda Kolot Baheula dan Artinya

Alam itu seperti cerminan dari diri kita. Ketika kita membenci diri kita sendiri, kita membenci semua orang. Akan tetapi ketika kita menyukai diri kita. Alam akan terasa indah.

26. "Nalika urang ngarasa capè ngadaki, éta sadayana tiasa kabayar ku kaéndahan alam anu sakitu tenangna."

Ketika kita lelah mendaki, semua itu bisa terbayarkan dengan keindahan alam yang begitu membawakan ketenangan.

27. "Alam parantos ngangkat sumanget juang urang. Urang moal tiasa kamana-mana upami teu gaduh sumanget juang. Sareng urang moal tiasa ningali kaéndahan alam ieu."

Alam telah membangkitkan semangat juang kita. Kita tidak dapat kemana-mana apabila kita tidak memiliki semangat juang. Dan tak akan pernah bisa melihat keindahan alam ini.

28. "Nalika anjeun hoyong ningali kaéndahan alam naek saluhur anjeun tiasa, teras nalika anjeun nanjak sajauh anjeun tiasa. Tujuan urang nyaéta langit. Sareng ningali béntang."

Ketika ingin melihat keindahan alam mendakilah setinggi-tingginya, lalu ketika mendakilah sejauh-jauhnya. Tujuan kita adalah langit.dan melihat bintang-bintang.

29. "Nalika urang mikirkeun kaéndahan alam semesta ieu, urang bakal mendakan simbolis anu leres."

Ketika merenung akan keindahan alam semesta ini, kita akan menemukan simbolis yang sejati.

30. "Nalika urang boga kahayang kuat ti jantung, lajeng sakabeh jagat raya bakal gawé bareng sangkan eta kajadian".

Ketika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu untuk mewujudkannya.