10 Kata kata minta maaf kepada orang tua Bahasa Sunda Halus dan Lemes dan Artinya - Kmpublisher.my.id

10 Kata kata minta maaf kepada orang tua Bahasa Sunda Halus dan Lemes dan Artinya

Kata kata minta maaf kepada orang tua Bahasa Sunda


Kata kata minta maaf kepada orang tua bahasa sunda dapat digunakan sebagai pesan ucapan permintaan maaf kepada kedua orang tua karena belum bisa membahagiakan.

Berikut ini adalah 10 Kata kata minta maaf bahasa sunda yang bisa kamu bagikan lewat media sosial, tak hanya itu ucapan minta maaf Bahasa Sunda dibawah ini juga sudah mimin lengkapi dengan artinya juga dengan kecap bahasa sunda yang halus dan lemes. YUK KITA SIMAK!

1. "Kanggo sosok anu salawasna usaha masihan anu pangsaéna pikeun abdi, hapunten teu tiasa janten budak anu tiasa dibanggakeun."

“Untuk sosok yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, maaf karena belum bisa menjadi anak yang bisa kalian banggakan.”

2. "Satiap tetes cimata anjeun bakal janten kaduhung sareng panginget pikeun kuring pikeun nyoba ningkatkeun diri salaku jalma anu pantes disebat buah hate."

“Setiap tetes airmatamu biar jadi sesalku serta pengingat bagiku untuk berusaha memperbaiki diri sebagai sosok yang pantas kau sebut buah hati.”

3. “Putra bapa ibu ieu teu mungkin bisa nyokot deui sagala kecap nu geus diucapkeun. Pikeun kecap-kecap goréng anu kaluar tina biwir ieu sareng nganyenyeri haté anjeun, kuring nyuhunkeun hapunten sarébu kali pikeun anjeunna."

“Anak ayah ibu ini tak mungkin bisa menarik segala kata yang sudah terucap. Atas kata-kata buruk yang keluar dari mulut ini dan melukai hati kalian, mohon beribu maaf untuknya.”

4. "Sanaos kuring terus-terusan ngalakukeun kasalahan, bapa sareng ibu kuring henteu lirén masihan kuring kanyaah sareng perhatian. Hapunten abdi henteu tiasa ngabales sadayana."

“Saat aku tak henti-hentinya membuat kesalahan, justru ayah dan ibu tak ada henti-hentinya memberi kasih sayang juga perhatian. Maaf atas ketidakmampuanku membalas semuanya.”

5. "Salaku murangkalih, kuring henteu terang naon anu kedah dicarioskeun pikeun dihampura. Abdi ogé henteu terang dimana ngamimitian nyarios. Mugia ema sareng pun bapa masih keneh ngahampura ka anak anjeun anu seueur kakirangan."

“Sebagai anak, aku tidak tahu ungkapan maaf apa yang harus kulontarkan. Aku juga tak tahu dari mana harus memulai pembicaraan. Semoga maaf ayah dan ibu masih tersisa untuk anakmu yang terlalu banyak kekurangan ini.”

6. "Sakapeung kuring terang yén naon anu kuring lakukeun leres-leres menyakiti anjeun. Tapi, ego kuring salaku budak leuwih badag batan kaduhung kuring jadi teu hayang menta hampura ka anjeun. Manawi bapa sareng ibu masih keneh ngahampura ka abdi, mugia dihapunten kana kalepatan anu tos disadarkeun tapi teu acan kantos ngaku."

“Terkadang aku tahu bahwa apa yang aku lakukan benar-benar telah menyakitimu. Namun, egoku sebagai anak lebih besar dibanding rasa penyesalanku sehingga aku enggan meminta maaf kepadamu. Jika ayah dan ibu masih memiliki maaf untukku, mohon maafkan kesalahan yang selama ini aku sadari namun tak pernah aku akui.”

7. “Aya nu nyebutkeun yén kanyaah kolot téh kanyaah nu taya watesna jeung pangampura nu jembar. Tina sagala kalepatan abdi anu nganyenyeri salira, boh nu dihaja boh henteu, mugia aya keneh panghampura kanggo abdi."

“Ada yang mengatakan bahwa cinta orang tua adalah cinta yang tak berbatas dan maafnya begitu luas. Atas segala salahku yang melukaimu, baik disengaja maupun tidak, semoga masih ada maaf untukku.”

8. "Hapunten abdi parantos nyien kesal tanpa menta hampura."

“Maafkan aku yang telah membuatmu marah tanpa meminta maaf.”

9. "Tina seueur kecap pangapunten pikeun ibu bapa, abdi milih sujud di payuneun anjeun sareng ngucapkeun hampura, hampura, sareng hapunten tina sagala kalakuan sareng ucapan abdi."

“Dari banyaknya kata-kata maaf untuk orang tua, aku memilih untuk bersimpuh di hadapanmu dan berucap maaf, maaf, dan maaf atas segala ulah dan perkataanku.”

10. “Sering kuring anu jadi cukang lantaran tatu anjeun. Mindeng kuring jadi sumber cimata anjeun. Tapi jarang kuring ngaku sareng ikhlas menta hampura ka anjeun. Ema sareng Bapa, hapunten bilih bakti abdi ka anjeun ngan saukur sakie."

“Seringkali aku menjadi penyebab atas lukamu. Seringkali aku menjadi sumber atas air matamu. Namun jarang aku mengakui dan meminta maaf secara tulus kepadamu. Ayah Ibu, mohon maaf karena baktiku padamu masih sebatas ini.”