Pepeling Semar Badranaya tentang Hidup dan Ibadah, Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya - Kmpublisher.my.id

Pepeling Semar Badranaya tentang Hidup dan Ibadah, Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya

Pepeling Semar Badranaya tentang Hidup dan Ibadah, Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya


Pépéling atau papatah Semar Badranaya tentang Hidup dan Ibadah - Semar Badranaya merupakan tokoh punakawan dalam carita wayang golek, yang di dalangi oleh almarhum Asep Sunandar Sunarya beliau merupakan tokoh pewayangan terkenal saat itu hingga saat ini.

Pewayangan tersebut menceritakan, Semar adalah seorang punakawan sakti. Dia mempunyai tiga orang anak yang bernama Astrajingga (Cépot), Dawala, dan Garéng (dalam wayang kulit namanya Bagong, Petruk, Gareng).

Semar dan tiga orang anak nya mengabdi kepada keluarga Pandawa. Didalam cerita wayang Golek tersebut dalang selalu menyampaikan amanat, pepeling atau nasihat kepada pemirsa melalui lisan tokoh Semar.

Melalui tokoh semar banyak sekali nasehat atau pepeling yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita, sebagai contoh berikut ini salah satu pepeling atau nasihat, pepatah Semar Badranaya tentang kehidupan dan ibadah. Yang dibawakan oleh dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (alm) yang berjudul Giri Harja 3. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Alloh SWT aamiin.

Papatah Semar tentang Hidup dan Ibadah

Hirup téh teu boga naon-naon. Diri sasampiran, awak sasampayan. Umur ukur gagaduhan nya Ucu? Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan.

Artinya: Hidup ini tak punya apa-apa. Diri dan umur hanya titipan. Kita hidup hanya sekadar melakoni.

Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup téh diatur, sabab leupas tina aturan nya aya mamalana kana diri nya Cu?

Artinya: Dalam melakoni hidup ini, kita harus rido diatur. Sebab jika lepas dari aturan akan ada akibatnya pada diri.

Da bongan béja mah leuwih ti heula. Sabab moal pati-pati Pangéran (Gusti Alloh) ngayakeun jin jeung manusa kajaba pikeun ibadah.

Artinya: Sudah lebih dulu dikabarkan. Tidak semata-mata Alloh menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.

Nya éta ari ibadah téh éta téh panggupay Pangéran (Gusti Alloh) supaya balik deui ka Anjeuna. Ulah nepika hirup marakayangan, nilik nilik geusan ngancik, nyawang-nyawang geusan nyayang, di mana kuring nya cicing, di mana kula nya nyayang.

Artinya: Ibadah merupakan ajakan Alloh agar (makhluk) kembali lagi pada-Nya. Jangan sampai hidup gentayangan mencari tempat bersemayam.

Sabab di alam panyiksa mah tiris euweuh pisan pisimbuteunana, hareudang euweuh pikeun pikipaseunana, keueung euweuh pibatureun hirup.

Artinya: Sebab di alam siksaan itu jika dingin tidak yang dapat dijadikan selimut, gerah tidak ada yang bisa dijadikan kipas, takut tidak ada yang dapat dijadikan teman hidup.

Numawi kudu getol ogé Ucu, ibadah téh Ujang! Jadi ibadah téh migawé pagawéan anu éta pagawéan téh luyu jeung skénariona. Lempeng jeung maha konstitusi.

Artinya: Makanya harus rajin ibadah, Nak! Jadi ibadah itu mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan itu sesuai dengan aturan Alloh. Lurus dari yang maha mengatur.

Ambéh naon?

Artinya: Agar apa?

Ambéh salamet dunya jeung ahérat.

Artinya: Agar selamat dunia dan akhirat.

Baca juga: 16 Kata Kata Pepeling Sunda Bikin Merinding Dan Artinya

Demikian Pepeling Semar Badranaya tentang Hidup dan Ibadah, Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya semoga dapat bermanfaat.