Istilah Waktu Untuk Orang Sunda dalam Sehari Semalam - Kmpublisher.my.id

Istilah Waktu Untuk Orang Sunda dalam Sehari Semalam

Istilah Waktu Untuk Orang Sunda dalam Sehari Semalam


Istilah Waktu Untuk Orang Sunda - dalam bahasa sunda Waktu artinya Wanci, contohnya sering kita dengarkan dalam dongeng sunda Wanci pecat sawed  antara jam 10.00 - 11.00.
Kecap pecat sawed  berarti waktu tersebut sudah menandakan jam 10 atau jam 11 siang.

Untuk mengetahui Istilah Waktu Untuk Orang Sunda yang sering digunakan berikut kami telah merangkum nya dikutip dari wikipedia.org.

Jam Atau Perkiraan Waktu

1. Wanci tumorék (jam 00.30)
2. Wanci janari sapi (jam 01.00)
3. Wanci janari leutik (jam 01.30)
4. Wanci janari gedé (jam 02.00
5. Wanci disada rorongkéng (jam 02.30)
6. Wanci haliwawar (jam 03.00-03.30)
7. Wanci janari (jam 04.00)
8. Wanci balébat 05.00)
9. Wanci carancang tihang (jam 05.30)
10. Wanci murag ciibun/meleték sarangéngé (jam 07.00)
11. Wanci haneut moyan/laér kanjut (jam 08.00)
12. Wanci rumangsang (jam 09.00)
13. Wanci pecat sawed (jam 10.00
14. Wanci manceran/tengah poé (12.00)
15. Wanci lingsir ngulon (jam 14.00)
16. Wanci panonpoé satungtung (jam 15.00)
17. Wanci tunggang gunung (jam 16.00-17.00)
18. Wanci sariak layung (jam 17.00-18.00)
19. Wanci érang-érang (jam 17.30-18.00)
20. Wanci sareupna/harieum beungeut (jam 18.00-18.30)
21. Wanci sareureuh gaang (jam 19.00)
22. Wanci sareureuh budak (jam 21.00)
23. Wanci sareureuh kolot (jam 22.00)
24. Wanci tengah peuting (jam 24.00)

Nama Waktu Berdasar Waktu Ibadah

1. Pajar (jam 04.00)
2. Imsak (10 menit sebelum waktu subuh)
3. Subuh (jam 04.30-05.00)
4. Duha (jam 08.00-09.00)
5. Dzuhur (jam 12.00)
6. Bada dzuhur (jam 12.30-13.00), waktu setelah adzan dzuhur
7. Asar (jam 15.30
8. Magrib (jam 17.30-18.00)
9. Bada magrib (jam 18.00-19.00)
10. Isya (jam 19.00)
11. Bada isya (jam 19.00-20.00)

Nama Waktu yang Berhubungan dengan Hari

1. Isuk-isuk (jam 05.00-10.00)
2. Beurang (siang)
3. Pabeubeurang (jam 11.00-14.30
4. Pasosoré (jam 15.00-18.00)
5. Peuting (malam)
6. Poé ieu (hari ini)
7. Isukan (besok)
8. Pagéto (besok lagi)
9. Pagéto amat (dua hari berikutnya)
10. Kamari (kemarin)
11. Mangkukna (dua hari yang lalu)
12. Tilu poé ka tukang (tiga hari yang lalu).

Usum-Usuman (Musim)

Usum-usuman atau musim yaitu waktu yang menunjukan musim atau waktu tertentu, seperti musim hujan, musim durian. Usum-usuman bisa dibagi sababaraha waktu, saperti dihandap ieu.

Waktu yang Berhubungan dengan Keadaan Alam

1. Usum mamaréng (maju ka usum hujan ti asalna usum halodo)
2. Usum nijih (musim hujan)
3. Usum dangdarat (maju ka usum halodo ti asalna usum hujan)
4. Usum katiga (usum halodo)
5. Usum barat (musim angin gedénu ti arah barat, dicampur hujan)
6. Usum selatan (angin ti arah wetan ka kulon)

Waktu yang Berhubungan dengan Keadaan Mayarakat

1. Usum ngagebug (musim banyak orang sakit, dan meninggal)
2. Usum sasalad (musim banyak penyakit menular)
3. Usum parepok (musim kawin atau nikah)
4. Usum paceklik (musim kekurangan banyak makanan)
5. Usum tigerat (musim paceklik)
6. Usum nguyung (musimpaceklik)

Waktu yang Berhubungan dengan Pertanian

1. Usum nyambut(usum mimiti ngagarap sawah
2. Usum tebar(nyieun ipukan pare)
3. Usum tandur(melakkeun binih pare di sawah meunang ngangler)
4. Usum ngarambét(miceunan jujukutan nu jaradi antara tangkal pare di sawah)
5. Usum celetu(cel di dieu,cel di ditu , pare tacan rampak)
6. Usum beukah(parena ngagedean)
7. Usum rampak(pare geus bareng buahan kabeh)
8. Usum beuneur héjo(parena aya eusian)
9. Usum pibuateun(pare waktuna pikeun diala/alaeun)
10. Usum panén(usum ngala pare)

Waktu Tatanén di Huma

1. Usum nyacar(ngababad jujukutan jeung tangkal laleutik)
2. Usum ngahuru(ngaduruk jujukutan, ngababad regang beunang nutuhan)
3. Usum ngaseuk(melak binih pare)
4. Usum ngoréd/ngoyos(miceun jujukutan)
5. Usum dibuat/ngétém(usum ngala pare)

Baca juga: Contoh Kecap Rajekan atau Kata Ulang Bahasa Sunda dan Artinya

Demikian Istilah Waktu Untuk Orang Sunda dalam Sehari Semalam semoga dapat bermanfaat terimakasih.