Sajak Sunda Anaking Jimat Awaking, Pepeling Diri dan Artinya - Kmpublisher.my.id

Sajak Sunda Anaking Jimat Awaking, Pepeling Diri dan Artinya

Sajak Sunda Anaking Jimat Awaking, Pepatah Sunda Pepeling Diri Bikin Merinding

Berikut ini kumpulan quotes, kutipan mutiara bahasa sunda, pepatah sunda anaking jimat awaking, papatah kolot ka anak, dan Sajak sunda anaking jimat awaking, pepatah sunda pepeling diri. 

"Arti kata anaking" dalam bahasa indonesia adalah seorang anak, "jimat" adalah yang paling disayangi oleh kedua orang tua,"awaking" adalah badannya.

Berikut Sajak sunda anaking jimat awaking, pepatah sunda pepeling diri yang bisa dijadikan sebagai caption, status fb dan wa dan lain-lain nyah.

Anaking jimat awaking..

Anak ku yang tersayang..

Hideup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan, raksa periksa amarah hideup nu ngabalukarkeun,

Kamu harus bahagia hidup kamu jadi diri kamu sendiri, merasa dan periksa emosi kamu yang mencelakakan diri kamu sendiri,

Kaduhung teu mangih tung-tung, jalanan hirup ku haandap asor ka papada manusa, jaga jeung riksa sarupaning anu di piboga ku hideup,

Menyesal gha akan ada akhirnya, jalan hidup mika hormat kepada sesama manusia, menjaga dan memeriksa semua yang kamu miliki,

Panon Dina nempona, Ceuli dina dedengeunana, letah tina ucapan nana, Leungeun tina cacabakan nana,

Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, tangan yang digunakan,

Suku tina lalampahan nana, Jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu meutak ngaraheut keun kana manah batur, Ngarah hideup hirup loba dulur akur jeung saleumbur.

Apa yang kamu langkah kan, menjaga dan memeriksa setiap perjalanan yang membuat hati orang lain terluka, supaya kamu hidup memiliki banyak saudara yang baik.

Anaking..

Anakku..

Ulah poho, jaga, riksa kaluhungan alam dun'ya, Da gusti anu maha Suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea estuning keur hirup huripna hideup jeung papada umat na..

Jangan lupa, menjaga memeriksa kebesaran alam dunia, tuhan yang maha suci, membuat alam dunia itu buat di rawat, kegunaan buat hidup nyamana kamu dan semua umat manusia..

Anaking jimat awaking..

Anak ku yang tersayang..

Ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh henteu gampang, Hideup moal salawasna ngajalanan datarna hirup,

Menjalain kehidupan di alam dunia itu tidak mudah, kamu tidak selamanya menjalani datar nya hidup,

Bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan, Omat, hideup ulah kupur, Salawasna eling kanu maha agung, nyembah kanu maha kawasa,

Akan mendaki tanjakan dan turunan, Tomat, ingat kamu jangan kupur, Selalu ingat kepada yang maha agung, nyembah kepada yang maha kuasa,

Turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang.

Ikuti perintah agama, jalankan petunjuk leluhur kita.

Anaking jimat awaking..

Anak ku yang tersayang..

Dina unggal renghapan nu jadi indung bapa kaluar du'a anu mustajab pikeun anak-anak na ngarah hirup pinanggih jeung kabagjaan,

Dalam setiap keinginan menjadi ibu ayah keluar do'a yang mustajab bagi anak-anaknya agar menjalani kehidupan ketemu dengan kebahagiaan,

Kajeumbaran pikeun pibekeuleun dina engoning ngajalanan sagala kahirupan di alam dunya.

Kemakmuran untuk terlibat dalam enggoning perilaku semua kehidupan di alam dunia.

Omat anaking hideup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, Silih talingakeun nya diri, silih simbeuh nya ku kadeudeuh, Deuheuskeun duduluran,

Ingat anakku kamu harus saling memberi ilmu, saling menyayangi, saling mengasuh, saling mendengarkan, saling memberi makan dengan bertetangga, saling mengasuh saudara,

Rakeutkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paham, hamo nepika papaseaan.

Persaudaraan dekat, tidak ingin pakia-kia, tidak ingin pasalia paham, apalagi sampai saling berantem.

Demikian Sajak Sunda Anaking Jimat Awaking, Pepatah Sunda Pepeling Diri Bikin Merinding semoga dapat bermanfaat terimakasih.