15 kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding - Kmpublisher.my.id

15 kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding

15 kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding
kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding

Dalam bahasa sunda pepeling memiliki arti nasehat atau juga pengingat. pepeling atau pengingat biasa di ucapkan oleh orang tua dahulu kepada anak nyah pepeling / pengingat bisa digunakan sebagai renungan kehidupan.

kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding berikut ini kata kata dari orang tua jaman dahulu yang sering digunakan oleh masyarakat sunda jawa. pepeling sunda berikut juga dapat anda bagikan kepada sahabat sahabat anda, 

berikut kata mutiara bahasa sunda kahirupan pepeling sunda bikin merinding terangkum dari berbagai sumber.

pepeling sunda tentang kahirupan.

1. Hirup jeung pada manusa kudu silih asih jeung kudu babareungan dina milampah kahadean.

2. Sing ingeut yen alloh deukeut jeung urang, pasrah keun ka alloh rencana alloh mah leuwih alus tur endah batan rencana urang manusa.

3. Urang pasti bakal pinanggih jeung kabahagiaan sabab etamah geus di tangtukeun ku alloh.

4. Sok aya waè harepan pikeun jalma anu sering nga do'a, aya waé jalan pikeun jalma anu sering usaha.

5. Upami Allah yakin pisan ka anjeun naha anjeun ragu ka diri anjeun nyalira.

6. Henteu aya anu langgeng di dunya ieu, ka asup masalah anjeun, nak sing Sabar ... sadayana bakal éndah dina waktosna.

7. Ulah ereun neangan elmu salagi roh napel dina diri, Sabab hirupna jalma aya dina akalna.

8. Usaha jeung yakin bahwa urang mampu.

9. Cicingkeun tekad anu kuat dina diri urang, ulah nyerah dina gagal coba deui.

10. Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut kanu janten ibu. Dihareupeun aya kasusah, ditukang pasti aya ka bungah.

11. Indung anu ngandung bapa nu ngayuga, indung ngandung salapan bulan melendung, tapi indung henteu pundung sabab taqdir tinu maha Agung.

12. Hirup kudu sauyunan, mun cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Sapapait samamanis, sabagja satanggung jawab, sareuneuh saigel.

13. Geura menta hampura kanu jadi bapa, geura menta ampun kanu jadi indung, sabab duanana pangeran urang di alam dunya.

14. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Leukeunan ngeunaan hiji hal, da sagalana oge bisa ku lantaran geus biasa!

15. Kitu gambaran jalma nu cucungah ka indung bapa, Salawasna hirup riged nete semplek nincak semplak. Doa nu saciduh metu saucap nyata, Doa karamat nu janten indung bapa bakal nyata!