20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya - Kmpublisher.my.id

20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya

20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya


Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya - Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di bulan suci penuh berkah ini dimana kita besok akan memulai puasa 1443 H.

Sebagian besar umat Islam di seluruh dunia mulai menunaikan ibadah puasa Ramadhan Tahun 2022 (1443 H). dan Sebagian lainnya sudah terlebih dahulu melaksanakan Puasa.

Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda 1 Ramadhan 1443 H ini bisa Anda kirim untuk keluarga, sahabat dan pasangan atau dibuat status facebook (fb) instagram (ig) dan whatsapp (Wa) Kmpublisher.my.id telah merangkum Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dalam Bahasa Sunda dari berbagai sumber berikut ini.

20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya

20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya

1. Bulan suci Ramadhan mangrupikeun kasempetan pikeun urang tobat tina sagala dosa sareng ogé kerja keras pikeun ngajantenkeun énjing langkung saé. Marhaban Ya Ramadhan.

Artinya: Bulan suci Ramadhan adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat atas segala dosa dan juga berusaha keras untuk membuat hari esok lebih baik. Marhaban Ya Ramadhan.

2. Lamun seger jeung amis, nya sirop pandan, ditambah gula jeung sajabana.
Wilujeng Ramadhan. Wilujeng buka puasa sadayana sobat!

Artinya: Kalau yang segar dan manis itu sirup pandan, ditambah gula dan sebagainya.
Selamat datang bulan ramadhan. Selamat puasa teman-teman semua!

3. Lamun seger jeung amis, nya sirop pandan, ditambah gula jeung sajabana.
Wilujeng Ramadhan. Wilujeng buka puasa sadayana sobat!

Artinya: Kalau yang segar dan manis itu sirup pandan, ditambah gula dan sebagainya.
Selamat datang bulan ramadhan. Selamat puasa teman-teman semua!

4. Sateuacan lebet sasih saum, sim kuring sareng sakulawargi nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan lahir sareng batin, mugi dilancarkeun ibadah saum. Kul 'am wa enta bi-khair.

Artinya: Sebelum memasuki bulan puasa, izinkan saya dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah puasa kita semua dilancarkan. Kul ‘am wa enta bi-khair.

5. Wilujeng buka puasa 1443 H, mugia puasa urang lancar. Marhaban Ya Ramadhan.

Artinya: Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 H, semoga puasa kita lancar. Marhaban Ya Ramadhan.

6. Sifat manusa beresih tur murni. Sirik jeung hatena ngajadikeun jalma kotor. Ku kituna dina bulan anu suci ieu hayu urang balik deui kana beberesih jiwa, sangkan bisa balik deui kana fitrah.

Artinya: Secara fitrah manusia itu bersih dan suci. Kedengkian dan kebencian membuat manusia menjadi kotor. Maka di bulan suci ini, mari kembali kita membersihkan jiwa, agar kita dapat kembali kepada fitrah.

7. Samudaya kalepatan sareng kalepatan ti simkuring saparakanca, dihaja atanapi henteu, kalayan sagala kalepatan sim kuring neda dihapunten samudaya kalepatan lahir sareng batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1443 H, Marhaban ya Ramadhan.

Artinya: Segala salah dan khilaf dari diri ini, yang disengaja maupun tidak, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1443 H, Marhaban ya Ramadhan.

8. Hirup bakal indah lamun aya hampura. Kumargi kitu, hapunten lahir batin. Marhaban Ramadhan 1443 H.

Artinya: Hidup ini akan terasa indah jika ada maaf. Maka dari itu, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan 1443 H.

9. Subuh ramadhan bakal geura-giru nyaangan dunya. Hayu urang nyucikeun hate sareng ngabersihkeun jiwa urang dina bulan anu suci ieu. Wilujeng ibadah puasa 1443 H.

Artinya: Fajar Ramadhan akan segera hadir menerangi dunia. Mari kita sucikan hati dan bersihkan jiwa di bulan yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 H.

10. Wilujeng sumping di bulan suci Romadlon 2022. Mugia Ramadhan taun ieu mawa karaharjaan sareng kabagjaan.

Artinya: Marilah kita mengucapkan, selamat memasuki bulan suci Ramadhan 2022. Semoga Ramadhan di tahun ini memberikan kita kemakmuran dan kebahagiaan.

11. Marhaban Ya Ramadhan! Mugia Allah SWT maparin pituduh sareng nangtayungan urang sadaya dina sasih Ramadhan. Hayu urang langkung caket ka Allah SWT.

Artinya: Marhaban Ya Ramadhan! Biarkan Allah SWT membimbing dan melindungi kita semua selama bulan suci Ramadhan. Marilah kita lebih dekat dengan Allah SWT.

12. Subuh Romadhon enggal-enggal nyaangan dunya, salembar sutra ngaleungitkeun noda, lir embun-embunan nu niiskeun manah, nyucikeun manah, nyucikeun jiwa dina bulan suci. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 H. Mugia
amal ibadah urang ditampi ku Allah Ta'ala. Amin ya rabbal'alamin.

Artinya: Fajar Ramadhan kan segera hadir menerangi dunia, selembar sutra menghapus noda, sebening embun penyejuk kalbu, sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 H.
Semoga amal kita diterima Allah Ta’ala. Amin ya rabbal’alamin.

13. Wilujeng sumping di bulan puasa 1443 Hijriah. Mugia urang sadayana dipasihan kasehatan sareng kasabaran anu luar biasa dina Ramadhan ieu.

Artinya: Selamat memasuki bulan puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa pada Ramadhan kali ini.

14. Marhaban yaa ramadhan, pucuk kemangi anu bertunas, dahan-dahanna rupina, mangga dilereskeun, puasa ramadhan deui, lepat sareng lepat, hapunten. Wilujeng Puasa.

Artinya: Marhaban yaa Ramadhan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa.

15. Mugia saum abdi, saum anjeun sareng sadaya ibadah sareng amal soleh urang ditampi ku Allah Ta'ala, sareng dihampura dosa-dosa urang sadayana.. Aamiin.

Artinya: Semoga puasaku, puasamu dan semua ibdahan dan amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Ta’ala, dan semua dosa kita diampuni oleh-Nya.. Aamiin.

16. Beurang pinuh ku kahadean, peuting keur diajar Al Qur'an. Ramadan bakal jadi cahaya pikeun haté nu geus mimiti redup. Marhaban Ya Ramadhan.

Artinya: Siang diisi dengan kebaikan, malam belajar Al Quran. Ramadhan akan jadi penerang hati yang mulai remang-remang. Marhaban Ya Ramadhan.

17. Wilujeng Ramadhan, Wilujeng Idul Fitri. Wilujeng Ibadah Puasa Ya.

Artinya: Ramadhan yang berkah, Menyongsong Lebaran yang Indah. Selamat Menunaikan Ibadah Puasa ya.

18. Teu aya kecap saindah dzikir. Teu aya bulan anu seindah Ramadhan. Nyanggakeun panangan kaduana, hapunten kana létah nu teu kajaga, jangji nu lalawora, manah nu prasangka, jeung sikep nu geus cilaka. Hapunten jiwa raga. Wilujeng buka puasa

Artinya: Tak ada kata seindah zikir. Tak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan bersimpuh maaf, untuk lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang selalu berprasangka, serta sikap yang pernah menyakitkan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa

19. Moal aya kameunangan tanpa zikrullah, moal aya kamulyaan amal tanpa diimbangi ku kaikhlasan, jeung moal aya pangampura nu hakiki tanpa aya pangampura ti sesama. Wilujeng buka puasa 2022.

Artinya: Tidak ada kemenangan tanpa zikrullah, tidak ada kemuliaan amal tanpa diimbangi dengan keikhlasan, dan tidak ada ampunan nyata tanpa ada maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa 2022.

20. Wilujeng Ramadhan. Mugia urang sadaya dipaparinan kalancaran sareng kalancaran sareng rahmat Allah SWT.

Artinya: Selamat menyambut Ramadhan. Semoga kita semua mendapatkan kesuksesan dan kemakmuran serta rahmat dari Allah SWT.

Baca juga 25 Kata ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa bulan Ramadhan terbaru 2022

Itulah 20 Kata ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bahasa Sunda dan Artinya semoga dapat bermanfaat dan terimakasih.