"Ngaji Diri Ngaji Rasa Artinya" - Kmpublisher.my.id

"Ngaji Diri Ngaji Rasa Artinya"

"Ngaji Diri Ngaji Rasa Artinya"


"Ngaji Diri Ngaji Rasa Artinya" mengingat segala perbuatan yang pernah dilakukan, baik itu prilaku terhadap orang lain, keluarga, jadi "Ngaji Diri Ngaji Rasa" memiliki arti merenungi setiap kesalahan, prilaku ucapan baik ataupun itu buruk kita akan tahu dengan Ngaji Diri Ngaji Rasa dan kesalahan tersebut tidak diulang kembali.

Sedangkan Ngaji Diri Ngaji Rasa menurut Islam sendiri sangat diwajibkan, karena Ngaji Diri Ngaji Rasa memiliki banyak sekali manfaat seperti hati jadi tenang pikiran selalu bersih, memiliki sifat baik disukai banyak orang, dan selalu menyaring terlebih dahulu setiap apa yang akan diucapkan.

Kesimpulan nya "Ngaji Diri Ngaji Rasa" Artinya membaca terhadap badan kita. Ari ceuk urang sunda mah "maca kana awak" ceunah kitu.

"Contoh kalimat kudu ngaji diri ngaji rasa"
Contoh pertama: Kalau bicara itu jangan asal bersuara saja lihat dulu diri kamu apa kamu juga udah menjadi orang benar.

Contoh ke dua: eh dia so soan nasehatin orang padahal dia sendiri yang melakukan itu so soan jadi orang alim tapi dia sendiri tidak sadar dengan ucapan nya sendiri.

"Contoh kalimat kudu ngaji diri ngaji rasa" buat Pepeling
Contoh pertama: hideup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan, raksa periksa amarah hideup nu ngabalukarkeun, kaduhung teu mangih tung-tung, jalanan hirup ku haandap asor ka papada manusa, jaga jeung riksa sarupaning anu di piboga ku hideup, Panon Dina nempona, Ceuli dina dedengeunana, letah tina ucapan nana, Leungeun tina cacabakan nana,
Suku tina lalampahan nana, Jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu meutak ngaraheut keun kana manah batur, Ngarah hideup hirup loba dulur akur jeung saleumbur.

Contoh kedua: Ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh henteu gampang, Hideup moal salawasna ngajalanan datarna hirup, Bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan, Omat, hideup ulah kupur, Salawasna eling kanu maha agung, nyembah kanu maha kawasa, Turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang.

Jadi pada dasarnya Ngaji Diri Ngaji Rasa merupakan pengingat untuk diri kita dan orang lain bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, harus seimbang kalau kata ulama mah 50-50 cenah agar seimbang karena kita butuh dunia dan kita juga sangat butuh akhirat.

Demikian Arti "Ngaji Diri Ngaji Rasa" mohon maaf apabila banyak kekurangannya, kita ambil saja hikmahnya ambil yang baik buang yang buruknya semoga dapat bermanfaat terimakasih.